ALLES AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Comprehensive Study Material for Alles Afrikaans Eerste Additionele Taal

'Alles Afrikaans' is a language study programme in Afrikaans for learners with Afrikaans as their First Additional Language.

Alles Afrikaans Eerste Addisionele Taal is designed to:

  • Make learning Afrikaans easy, interesting and inspiring.
  • Save valuable time, reduce stress and build confidence.
  • Enable learners to study at their own pace.
  • Boost academic progress and produce excellent results.

Our educational resources are thorough and easily accessible:

  • The learning material is relevant to the current curriculum.
  • All content is downloadable; printable PDF files.

This programme is designed to assist learners with learning Afrikaans and make homework and exam preparation uncomplicated and practical. It advances reading and writing skills and builds Afrikaans vocabulary. Strong focus is placed on Afrikaans spelling, grammar and punctuation rules. ‘Alles Afrikaans’ includes an Afrikaans spellchecker for Microsoft Office, currently the largest of its kind in the world. Guidelines with examples on how to write documents, essays and speeches simplify the writing process. Study guides and worksheets provide additional practice. An abundance of tests with answers are available for self-assessment.

PAYMENT OPTION


Individual Product

Single Amount

R400.00

Add to cart
Alles Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Alles Afrikaans Eerste Addisionele Taal

‘Alles Afrikaans Eerste Addisionele Taal’ is a language study programme in Afrikaans for learners with Afrikaans as their First Additional Language.

This programme is designed to assist learners with learning Afrikaans and make homework and exam preparation uncomplicated and practical. It advances reading and writing skills and builds Afrikaans vocabulary. Strong focus is placed on Afrikaans spelling, grammar and punctuation rules. Guidelines with examples on how to write documents, essays and speeches simplify the writing process. Study guides and worksheets provide additional practice. An abundance of tests with answers are available for self-assessment.

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Alfabet Studiegids

’n handleiding oor die alfabet met visuele voorbeelde; verken jou a, b, c

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Algemene Dokumente Skryf Brief aan die Pers Formeel

’n handleiding oor die skryf van ’n formele brief aan die pers met betrekking tot die korrekte formaat, uitleg, bewoording en taalgebruik

Alles Afrikaans EAT Algemene Dokumente Skryf Brief aan die Pers Informeel

’n handleiding oor die skryf van ’n informele brief aan die pers met betrekking tot die korrekte formaat, uitleg, bewoording en taalgebruik

Alles Afrikaans EAT Algemene Dokumente Skryf CV Voorbeeld vir Professionele Vlak

riglyne hoe om ’n cv op te stel wat van toepassing is op professionele, volwasse persone wat vir ’n permanente werk aansoek doen

Alles Afrikaans EAT Algemene Dokumente Skryf CV Voorbeeld vir Skole Vlak

riglyne hoe om ’n cv op te stel wat van toepassing is vir skoliere wat aansoek doen vir ’n deeltydse of vakansie werk

Alles Afrikaans EAT Algemene Dokumente Skryf Dagboekinskrywing

wenke om ’n dagboekinskrywing te maak op die korrekte manier; bevat ’n voorbeeld

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers AG Visser

’n kort biografie van die digter ag visser se lewe; bekende gedigte van visser: misère (triolet); eheu fugaces..., la belle dame sans merci, princesse lointaine (prinses van verre) en ballade van die roos

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers CJ Langenhoven

’n kort biografie en oorsig van cornelis jacob langenhoven se lewe; hy word beskou as een van die belangrikste skrywers van die tweede taalbeweging van afrikaans

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers CJ Leipoldt

’n kort biografie en oorsig van Christiaan Frederick Louis Leipoldt; hy word waarskynlik beskou as die belangrikste skrywer van die tweede taalbeweging van afrikaans

 

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers DF Malherbe

’n biografie van daniël francois malherbe; ’n lys van sy werke

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers Eugene Marais

’n kort biografie en oorsig van Eugene Marais; ingesluit is ’n lys van sy werke asook die volgende gedigte: die towenares, winternag, dans van die reën, don quixote na a. von chamisso; wanneer dit reën op rietfontein en die oorwinnaars

 

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers GS Preller

’n biografie van gustav schoeman preller; hy was die leier van die tweede taalbeweging in transvaal en een van suid-afrika se vernaamste geskiedskrywers; ’n lys van sy vernaamste boeke

 

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers Jan Celliers

’n kort biografie van die lewe van jan francois elias celliers; gedigte van celliers: dis al, die weg van eer, blomme, die ossewa, vryheidslied en die vlakte; ’n lys van sy werke

 

Alles Afrikaans EAT Digters en Skrywers Totius

’n biografie van professor jacob daniel du toit, bekend as totius; hy is een van die leiers van die tweede taalbeweging in afrikaans; ’n lys van sy vernaamste werke; gedigte sluit in: vergewe en vergeet, die godsbesluit, die sfinks van memfis, aden, repos ailleurs (die rus is elders), ek wou so graag 'n liggie sien, ek wou my ganse digkuns waag, o die pyn-gedagte, daar is geen dood en o, die oggendstond op 'n boereplaas

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Klankleer en Klankverskynsels Studiegids Deel 01

’n studiehandleiding oor klankleer en klankverskynsels vir afrikaans; klankleer: verskeie soorte spraakklanke; klinkers; vokale; diftonge; konsonante of medeklinkers; klankverskynsels: ronding; nasalering en vokalisering; assimilasie; vokaalreduksie; palatalisasie; klanktoevoeging; klankweglating; klankverspringing; uitspraak; aksent; beklemtoning

Alles Afrikaans EAT Klankleer Klankverskynsels Studiegids Deel 02

’n studiehandleiding oor klankverskynsels van die gesproke afrikaanse taal; ronding; ontronding; oorronding; vokaalreduksie; assimilasie; patalisasie; klank toevoeging; klank weglating; nasalering en vokalisering

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Leesvaardighede Oefening

’n Afrikaanse leesoefening oefening om die leesvermoë van leerlinge te toets; leerlinge moet ’n minimum aantal woorde per minuut kan lees wat gepas is vir hul ouderdom

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Opstelle Riglyne Die Skryf van Opstelle

riglyne hoe om ’n opstel te skryf; die skryfproses van ’n verhalende opstel deur middel van pre-skryfaktiwiteit, redigering, proeflees en taalversorging; wenke vir goeie skryfwerk; idees vir die inleiding en slotparagraaf; stylmiddels; dialoog; toon en stem; woordkeuse of uitdrukkings sinstruktuur; leestekens; uitleg; lettertipe

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Die Toekoms van Suid-Afrikaanse Musiek

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf wat handel oor die toekoms van suid-afrikaanse musiek; afrikaanse sangers en kunstenaars

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Die Wêreld Wanneer ek Oud en Grys is

’n voorbeeld opstel wat handel oor die toekoms; wanneer ’n mens oud is en hoe die lewe dan rondom jou sal lyk; leerders kan die inhoud gebruik om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Dinosourusse en Fossiele van Suid-Afrika

’n voorbeeld opstel wat handel oor die fossiele van dinosourusse wat gevind is in suid-afrika; ’n wetenskaplike en paleontologiese bespreking oor die massospondylus, antetonitrus en heterodontosourus dinosourusse; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie een te skryf

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Gelukkige Families

’n voorbeeld opstel vir leerders; dit is ’n riglyn vir leerders om hul eie opstel te skryf oor wat dit beteken om ’n gelukkige familie te hê; gesinslewe; wat die rol van ouers en kinders is

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Koerantberig

’n voorbeeld koerantberig wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie koerantberig te skryf; dit handel oor die selfdood van ’n vrou

 

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Landbou

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf oor landbou; landerye, plant en oes van gewasse; teel en versorging van diere; landbou metodes

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Liefkind

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf; die opstel is geskryf uit die perspektief van jesus, die verlosser, wat aan sy geliefde kind ’n brief of boodskap skryf om te sê dat hy die persoon lief het en tyd saam wil spandeer

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Machu Picchu

’n voorbeeld opstel wat leerders kan gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf; die opstel handel oor die indrukwekkende antieke stad in peru genaamd machu picchu; die argitektoniese wonderwerk is deur die inkas gebou

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Mense Fassineer My

’n voorbeeld opstel wat handel oor mense; die opstel bespreek die eienskappe en geaardheid van mense en die mensdom; ’n fassinerende onderwerp; leerders kan dit gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Minderheidsgroepe

’n opstel wat handel oor minderheidsgroepe soos gestremdes, armes en bejaardes; die opstel bespreek regte van persone in minderheidsgroepe en hoe om op te tree teenoor hulle asook hoe om aan hul behoeftes te voorsien; leerders kan dit gebruik as ’n voorbeeld om hul eie opstel te skryf

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde 'n Dag om te Onthou of Vergeet

’n voorbeeld opstel wat handel oor jong liefde wat ontwikkel by ’n familie partytjie; die onsekerhede van tieners en hoe moeilike situasies op die ou end goed uitwerk; leerders kan die inhoud gebruik as ’n voorbeeld om hul eie opstel met die tema te skryf

 

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Opvoeding in Burgerskap

’n voorbeeld opstel vir leerders wat handel oor die tema burgerskap; die opstel bespreek die lewe in die samelewing en wat matrikulante kan doen na skool om in te skakel en die wêreld ’n beter plek te maak; hoe om aan te beweeg as ’n nasie na apartheid en vir jou land lief te wees; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel met hierdie tema te skryf

Alles Afrikaans EAT Opstelle Voorbeelde Paul Kruger

’n opstel wat gebruik kan word as ’n riglyn; die tema handel oor die lewe van paul kruger; sy bydrae tot on land en sy visie om ons diereryk en natuurskoon te bewaar; leerders kan die opstel gebruik as ’n riglyn om hul eie opstel oor paul kruger te skryf

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Adam Small Die Here het Gaskommel

vrae en antwoorde oor adam small se gedig die here het gaskommel

Alles Afrikaans EAT Poësie Adam Small Geboortesertifikaat

vrae en antwoorde oor adam small se gedig geboortesertifikaat

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Ansa van der Walt Boom

vrae en antwoorde oor digteres ansa van der walt se gedig, boom

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Antjie Krog Demonstrasieles

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, demonstrasieles

Alles Afrikaans EAT Poësie Antjie Krog Digter Wordende

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, digter wordende

Alles Afrikaans EAT Poësie Antjie Krog Ma

vrae en antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, ma

Alles Afrikaans EAT Poësie Antjie Krog Vanuit 'n Kantoorvenster

’n bespreking en vrae met antwoorde oor digteres antjie krog se gedig, vanuit 'n kantoorvenster

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Breyten Breytenbach Jou Brief is Wonderlik

vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, jou brief is wonderlik

Alles Afrikaans EAT Poësie Breyten Breytenbach Met 'n Bossie Berg-Blomme

vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, met ’n bossie berg-blomme

Alles Afrikaans EAT Poësie Breyten Breytenbach 'n Tipe Epistemologie van Water

’n bespreking van die begrippe met vrae met antwoorde oor breyten breytenbach se gedig, getiteld 'n tipe epistemologie van water

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Charles Fryer Windharp

’n kort biografie; bespreking van die inhoud en elke strofe; vrae en antwoorde van digter charles fryer se gedig, windharp

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie CJ Langenhoven Die Mot en die Kers

vrae met antwoorde oor cj langenhoven se gedig, die mot en die kers

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie CM van den Heever Amandelboom O Lentebruid

vrae met antwoorde oor cm van den heever se gedig, amandelboom o lentebruid

Alles Afrikaans EAT Poësie CM van den Heever Waar Ruwe Rotse

vrae met antwoorde oor cm van den heever se gedig, waar ruwe rotse

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Daniel Hugo Die Huis Luister

vrae met antwoorde oor daniel hugo se gedig, die huis luister

Alles Afrikaans EAT Poësie Daniel Hugo Huisdig

vrae met antwoorde oor daniel hugo se gedig, huisdig

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Ballade van die Grysland

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, ballade van die grysland

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Digter

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, digter

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Draaikewers

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, draaikewers

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Fabel

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, fabel

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Man met Flits

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, man met flits

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Safari

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, safari

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Stad in die Mis

vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, stad in die mis

Alles Afrikaans EAT Poësie DJ Opperman Vincent van Gogh

’n volledige bespreking en analise; vrae met antwoorde oor dj opperman se gedig, vincent van gogh

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Elisabeth Eybers Busrit in die Aand

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, busrit in die aand

Alles Afrikaans EAT Poësie Elisabeth Eybers Huiskat

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, huiskat

Alles Afrikaans EAT Poësie Elisabeth Eybers Vademekum

vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, vademekum

Alles Afrikaans EAT Poësie Elisabeth Eybers Wespark

’n bespreking; vrae met antwoorde oor elisabeth eybers se gedig, wespark

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Ernst van Heerden Aan die Verhuisingsmanne

’n volledige bespreking; vrae met antwoorde oor ernst van heerden se gedig, aan die verhuisingsmanne

Alles Afrikaans EAT Poësie Ernst van Heerden Musiek

vrae met antwoorde oor ernst van heerden se gedig, musiek

Alles Afrikaans EAT Poësie Ernst van Heerden Pearston en Pearston Herbesoek

’n bespreking oor ernst van heerden se twee soortgelyke gedigte, pearston en pearston herbesoek

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Eugene N Marais Dans van die Reën

’n bespreking oor eugene n marais se gedig, dans van die reën

Alles Afrikaans EAT Poësie Eugene N Marais Skoppensboer

’n volledige bespreking en analise; vrae met antwoorde oor eugene n marais se gedig, skoppensboer

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Eveleen Castelyn Hansie en Grietjie

vrae met antwoorde oor eveleen castelyn se gedig, hansie en grietjie

Alles Afrikaans EAT Poësie Eveleen Castelyn Vaderkrismis

vrae met antwoorde oor eveleen castelyn se gedig, vaderkrismis

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Fanie Olivier Die Kind is nie Dood nie

vrae met antwoorde oor fanie olivier se gedig, die kind is nie dood nie

Alles Afrikaans EAT Poësie Fanie Olivier Last Grave at Dimbaza

’n kort bespreking; vrae met antwoorde oor fanie olivier se gedig, last grave at dimbaza

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie GA Watermeyer Konstabels

vrae met antwoorde oor ga watermeyer se gedig, konstabels

Alles Afrikaans EAT Poësie GA Watermeyer Reën in die Voorwinter

vrae met antwoorde oor ga watermeyer se gedig, reën in die voorwinter

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie George Weideman Ek het vir my ’n Komper Bestel

vrae met antwoorde oor george weideman se gedig, ek het vir my ’n komper bestel

Alles Afrikaans EAT Poësie George Weideman Virtual Reality

vrae met antwoorde oor george weideman se gedig, virtual reality

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie HA Fagan Ek het ’n Huisie by die See

vrae met antwoorde oor ha fagan se gedig, ek het ’n huisie by die see

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Henk Havenga Stedelinge

vrae met antwoorde oor henk havenga se gedig, stedelinge

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie HJ Pieterse Ek Maak Nog Deure Oop

’n volledige bespreking en analise van hj pieterse se gedig, ek maak nog deure oop

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Ina Rousseau Die Huisvrou

’n volledige bespreking en analise van ina rousseau se gedig, die huisvrou

Alles Afrikaans EAT Poësie Ina Rousseau Front

vrae met antwoorde oor ina rousseau se gedig, front

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Ingrid Jonker Die Kind

vrae met antwoorde oor ingrid jonker se gedig, die kind

Alles Afrikaans EAT Poësie Ingrid Jonker Kabouterliefde

’n kort opsomming en ontleding; vrae met antwoorde oor ingrid jonker se gedig, kabouterliefde

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Jan Afrika Die Liefde

vrae met antwoorde oor jan afrika se gedig, die liefde

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Jan Swanepoel Die Ganse Dag is Ene God

vrae met antwoorde oor jan swanepoel se gedig, die ganse dag is ene god

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie JC Steyn Spoorwegramp by Henley-on-Klip

vrae met antwoorde oor jc steyn se gedig, spoorwegramp by henley-on-klip

Alles Afrikaans EAT Poësie JC Steyn Woord en Sin

’n bespreking; vrae met antwoorde oor jc steyn se gedig, woord en sin

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie JJ Oosthuizen Trek

vrae met antwoorde oor jj oosthuizen se gedig, trek

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Joan Hambidge Een Sprong Vir

vrae met antwoorde oor joan Hambidge se gedig, een sprong vir

Alles Afrikaans EAT Poësie Joan Hambidge Marilyn Monroe Foto in Rou

’n kort opsomming en ontleding van joan Hambidge se gedig, marilyn monroe foto in rou

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Koos du Plessis Herinneringe

’n kort opsomming en ontleding; vrae met antwoorde oor koos du plessis se gedig, herinneringe

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Lina Spies Finis

vrae met antwoorde oor lina spies se gedig, finis

Alles Afrikaans EAT Poësie Lina Spies Lied van die Kinders

vrae met antwoorde oor lina spies se gedig, lied van die kinders

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Linda Roos Die Straatkind

’n volledige bespreking en analise oor linda roos se gedig, die straatkind

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Louis Esterhuizen By die Eeuwending

’n volledige bespreking en analise oor louis esterhuizen se gedig, by die eeuwending

Alles Afrikaans EAT Poësie Louis Esterhuizen Gedagtes van die Nie-Arbeider

vrae met antwoorde oor louis Esterhuizen se gedig, gedagtes van die nie-arbeider

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Marlene van Niekerk Karoo

vrae met antwoorde oor marlene van niekerk se gedig, karoo

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie MM Walters Gebed om Leiding

’n bespreking; vrae met antwoorde oor mm walters se gedig, gebed om leiding

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Niel van Tonder Staat

vrae met antwoorde oor niel van tonder se gedig, staat

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie NP van Wyk Louw Karoo-Dorp Someraand

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, karoo-dorp someraand

Alles Afrikaans EAT Poësie NP van Wyk Louw Suiwer Wiskunde

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, suiwer wiskunde

Alles Afrikaans EAT Poësie NP van Wyk Louw Vroegherfs

vrae met antwoorde oor np van wyk louw se gedig, vroegherfs

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Peter Blum Nuus uit die Binneland

’n kort bespreking; vrae met antwoorde oor peter blum se gedig, nuus uit die binneland

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie PJ Philander Plaaspadliedjie

vrae met antwoorde oor pj philander se gedig, plaaspadliedjie

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Sheila Cussons Christ of the Burnt Men

vrae met antwoorde oor sheila cussons se gedig, christ of the burnt men

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie SP Benjamin Vergeef Hulle Want Hulle Weet Nie Wat Hulle Doen Nie

vrae met antwoorde oor sp Benjamin se gedig, vergeef hulle

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Thys de Jager Kontak

vrae met antwoorde oor thys de jager se gedig, kontak

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Totius Die Godsbesluit

vrae met antwoorde oor totius se gedig, die godsbesluit

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie TT Cloete Behoefte aan Ongunstige Weers- en Ander Omstandighede

’n bespreking van tt cloete se gedig, behoefte aan ongunstige weers- en ander omstandighede

Alles Afrikaans EAT Poësie TT Cloete God die Digter

vrae met antwoorde oor tt cloete se gedig, god die digter

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Uys Krige Die Soldaat

’n volledige beskrywing en vrae met antwoorde van uys krige se gedig, die soldaat

Alles Afrikaans EAT Poësie Uys Krige Ken jy die See

vrae met antwoorde oor uys krige se gedig, ken jy die see

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Vincent Oliphant 27 April 1994

’n beskrywing van vincent oliphant se gedig, 27 april 1994

Alles Afrikaans EAT Poësie Vincent Oliphant Reis

vrae met antwoorde oor vincent oliphant se gedig, reis

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie WEG Louw Vaalvalk

vrae met antwoorde oor weg louw se gedig, vaalvalk

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Poësie Wilma Stockenström Die Skedel Lag Al

’n opsomming; vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, die skedel lag al

Alles Afrikaans EAT Poësie Wilma Stockenström Ecce Homo

vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, ecce homo

Alles Afrikaans EAT Poësie Wilma Stockenström Hippie

vrae met antwoorde oor wilma stockenström se gedig, hippie

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Die Keiser Bespreking

’n volledige bespreking van die keiser, deur bartho smit; die struktuur analise; tema; agtergrond en milieu; chronologiese lyn; karakterisering: hofnar, kultuur, maarskalk, diplomaat, wewer(s), tiengeleing en keiserin; verband met ander literatuur: bybel en sprokie; verband met die werklikheid; boodskap, simboliek, dialoog, aktualiteit, motiewe; kaalheid versus klere; sien versus droom, goud en armoede; spelmotief; tyd en ruimte; karakteriseringstegnieke

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Keiser Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke bedryf (eerste tot vierde) van die keiser, deur bartho smit

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Agtergrond Intrige Bou Tema en Motiewe

’n volledige bespreking van die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; agtergrond: titel, verteller, milieu, stemming, atmosfeer en tydsverloop; intrige: realistiese wêreld, fantasie wêreld en magiese wêreld; bou van die roman: uiteensetting, komplikasie, verwikkeling, hoogtepunt en afloop; verteltyd en vertelde tyd; tema; herhalende motiewe: blom; fantasie en werklikheid

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Karakters

’n opsomming van die karakters in die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; karakter en hul rol tot die roman sluit in iris, peter; elsa, hannes, merel, kara, johanna, pa, ma, skoonseuns, dr. anders, peter se ma (tant ans), peter se pa (die oom), billy, joe pryor (die fotograaf), brian (peter se ingenieurs vriend in amerika), bettie, junior, denise, merel en frederik

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Kwart-Voor-Sewe-Lelie Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor die kwart-voor-sewe-lelie, deur eleanor baker; kortvrae en een lang vraag

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Die Lang Pad van Stoffel Mathysen Studiegids

’n volledige studiegids oor die lang pad van stoffel mathysen, deur christiaan bakkes; karakterisering; kenmerke van die karakter; ondersoek na manlikheid; konfrontasie; musiek; dramatiese ironie; outobiografiese vertelling; reisverhaal; reis as katalisator; spanning tussen die “oue” en die “nuwe”; soeke na nuwe uitdagings; soeke na ’n identiteit; verteller en perspektief; oor die skrywer en die roman

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Lang Pad van Stoffel Mathysen Vrae en Antwoorde

langer vrae en antwoorde oor die lang pad van stoffel mathysen, deur christiaan bakkes

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Agtergrond

agtergrond inligting oor die roman en die skrywer van die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver

 

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Analise

analise van die roman, die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; intrige; die verhaal van hanna; die verhaal van fabienne; agtergrond en ruimte; tyd; motiewe; tema; ontstaan van ’n storie; die titels van elke hoofstuk

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Karakters

karakteruitbeelding en ontwikkeling van karakters in die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; karakters sluit in hanna, mana, beyers, gavin, tibo, yann, amos, margot, sharon en fabienne

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Studiegids

’n studiegids vir die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; opsommings vir elke hoofstuk (een tot sestien)

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde vir elke hoofstuk (een tot sestien) oor die ongelooflike avonture van hanna hoekom, deur marita van der vyver; kortvrae en langvrae

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Die Potlooddief en die Engel Inhoud van Tonele

die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; ’n bespreking van elke toneel (een tot sewentien) se inhoud met kommentaar

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Potlooddief en die Engel Inleiding

’n inleiding tot die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Potlooddief en die Engel Karakters

’n bespreking van die karakters in die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; karakters sluit in tonie, lena, max, tonie se ma en ouma, paul en annette, engela en wilhelmus

 

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Potlooddief en die Engel Kort Opsomming

’n kort opsomming van die gebeure in die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Potlooddief en die Engel Temas

’n bespreking van die belangrikste temas in die drama, die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; temas sluit in ware liefde teenoor oppervlakkige flirtasies, kleredrag as simbool van 'n persoon se houding teenoor die liefde, vertroue, selfdood

Alles Afrikaans EAT Prosa Die Potlooddief en die Engel Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde per toneel (een tot sewentien) oor die potlooddief en die engel, deur a.s. van straten; kortvrae en een lang vraag

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Droomdelwers Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor droomdelwers, deur esta steyn; vrae sluit in kortvrae; langer vrae; kontekstuele vrae; ontleding; literêre opstel

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Fiela se Kind Vraestel 01

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans EAT Prosa Fiela se Kind Vraestel 02

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans EAT Prosa Fiela se Kind Vraestel 03

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans EAT Prosa Fiela se Kind Vraestel 04

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans EAT Prosa Fiela se Kind Vraestel 05

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Alles Afrikaans EAT Prosa Fiela se Kind Vraestel 06

vrae en antwoorde oor fiela se kind, deur dalene matthee

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Kringe in 'n Bos Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor kringe in 'n bos, deur dalene matthee; bevat vrae oor elke hoofstuk (een tot agtien) en literêre vrae

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Krismis van Map Jacobs Intrige Agtergrond Temas en Simboliek

krismis van map jacobs, deur adam small; ’n bespreking van die intrige van die drama; historiese en sosiale agtergrond; hooftemas en simboliek in die verhaal

Alles Afrikaans EAT Prosa Krismis van Map Jacobs Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters en newe karakters in krismis van map jacobs, deur adam small; karakters sluit in: map jacobs, blanchie, maud, cavernelis, antie grootmeisie, apostel george, cyril, richie, tommy sobotker, willy la guma, orkes lede, miriam en miss africa

Alles Afrikaans EAT Prosa Krismis van Map Jacobs Kortvrae

kortvrae en antwoorde oor elke toneel (een tot twaalf) van krismis van map jacobs, deur adam small

Alles Afrikaans EAT Prosa Krismis van Map Jacobs Langvrae

langvrae met antwoorde van krismis van map jacobs, deur adam small

Alles Afrikaans EAT Prosa Krismis van Map Jacobs Tonele

’n bespreking van elke toneel (een tot twaalf) van krismis van map jacobs, deur adam small

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Manaka Plek van die Horings Agtergrond

’n bespreking van die agtergrond van die verhaal, manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; historiese en sosiale agtergrond; baas chipman die vierde se herkoms en belewenisse; tydlyn van af dennis chipman i se geboorte tot 1994; verskillende lyne in die plot van die verhaal

Alles Afrikaans EAT Prosa Manaka Plek van die Horings Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters en newe karakters in manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; die karakters sluit in baas (dennis) chipman, grace mulambwa, ouma essie, whitey dennis, dominee johan scholtz, dominee griesel du pisani, nanna du pisani, meneer daaimon, meneer kebbey, meneer chisupo, meneer mosko, meneer jos, mark james, riekert sitali, manuel, inspekteur matibe, bass se verskeie jaghonde

Alles Afrikaans EAT Prosa Manaka Plek van die Horings Kontekstuele Vrae

kortvrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot drie-en-twintig) van manaka plek van die horings, deur pieter pieterse

Alles Afrikaans EAT Prosa Manaka Plek van die Horings Opsommende Studiegids

’n volledige opsommende studiegids van manaka plek van die horings, deur pieter pieterse; simbole in die verhaal; hooftemas; intrige; elke hoofstuk (een tot drie-en-twintig) is afsonderlik opgesom

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Skilpoppe Karakters

’n samevatting van die karakters en hul karaktereienskappe in skilpoppe, deur barrie hough; karakters sluit in: anna, sebast, ching-kung, elise, marius, helena, juf. brody, mnr. van wyk, julian, florence, melina, thoko, marcel en therese

Alles Afrikaans EAT Prosa Skilpoppe Outeur Barrie Hough

skilpoppe outeur, barrie hough se lewe en ander werke

Alles Afrikaans EAT Prosa Skilpoppe Resensie

’n resensie van barrie hough se skilpoppe, deur trisa hugo

Alles Afrikaans EAT Prosa Skilpoppe Studiegids

’n studiegids oor simboliek en temas in skilpoppe, deur barrie hough; simboliek en temas sluit in: maan, wierook, huis, pakkie, foto’s, musiek, skrik, skilpoppe, strip, dief, soen, bloed, tulp, tafel, sterre, kamers en visdam

Alles Afrikaans EAT Prosa Skilpoppe Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot veertien) van skilpoppe, deur barrie hough; kortvrae en langvrae

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Prosa Suurlemoen Agtergrond en Milieu

’n bespreking van die milieu, agtergrond en denkbeeldige afrikaanse hoërskool in suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs

 

Alles Afrikaans EAT Prosa Suurlemoen Karakters

’n bespreking van die hoofkarakters in suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs

Alles Afrikaans EAT Prosa Suurlemoen Opsomming

’n volledige opsomming van suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco Jacobs; algehele kort opsomming; elke hoofstuk (een tot twee-en-vyftig) is afsonderlik opgesom

 

 

Alles Afrikaans EAT Prosa Suurlemoen Studiegids

’n studiegids oor suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco jacobs; intrige; konflik; verteller; boodskappe en temas; postmodernisme

 

Alles Afrikaans EAT Prosa Suurlemoen Vrae en Antwoorde

vrae en antwoorde oor elke hoofstuk (een tot twee-en-vyftig) van suurlemoen! ’n storie oor rock, liefde en ’n tuinkabouter, deur jaco Jacobs

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Spelreëls Afkappingsteken

’n handleiding met voorbeelde oor die afkappingsteken; reëls wanneer woorde ’n afkappingsteken kry en wanneer nie

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Aksenttekens

’n handleiding met voorbeelde oor die aksentteken; twee soorte aksenttekens, naamlik die akuutteken en gravisteken; spelreëls wanneer en hoe mens die aksenttekens gebruik

 

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Deelteken

’n handleiding met voorbeelde oor die deelteken; deeltekens word op vokale geplaas en dui lettergrepe aan; wanneer gebruik mens die deelteken

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Hoofletters Deel 01

deel 1 van ’n handleiding met voorbeelde oor die gebruik van hoofletters en kleinletters; wanneer is hoofletters teenwoordig of afwesig

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Hoofletters Deel 02

deel 2 van ’n handleiding met voorbeelde oor die gebruik van hoofletters en kleinletters; wanneer is hoofletters teenwoordig of afwesig

 

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Kappie

’n handleiding met voorbeelde oor die kappie; reëls wanneer vokale ’n kappie kry en wanneer daar geen kappie is nie

 

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Koppelteken

’n handleiding met voorbeelde oor die koppelteken; die koppelteken word gebruik in samestellings met meer as een woord; wanneer en hoe om koppeltekens te gebruik

 

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Leestekens

’n handleiding met voorbeelde oor algemene leestekens; leestekens sluit in die punt, kommapunt, vraagteken, uitroepteken, dubbelpunt aandagstreep, hakies, asterisk en komma

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Los en Vas Skryf van Woorde

’n handleiding met voorbeelde oor die los- en vas skryf van woorde; wanneer word woorde aanmekaargeskryf en wanneer word woorde apart geskryf

 

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Spelduiwels

’n oefening oor moeilike woorde wat gereeld verkeerd gespel word; hierdie woorde met vangplekke word beskou as “spelduiwels”

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Spelling

’n handleiding met voorbeelde oor spelreëls in die afrikaanse taal met betrekking tot klankgrepe en lettergrepe; die klanke in oop en geslote lettergrepe bepaal wanneer klinkers en medeklinkers verdubbel word

Alles Afrikaans EAT Spelreëls Vokaal en Konsonant Verdubbeling

’n handleiding met reëls voorbeelde oor die verdubbeling van vokale en konsonante; wanneer verdubbel vokale in oop lettergrepe; wanneer verdubbel vokale in geslote lettergrepe; wanneer verdubbel konsonante

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Taalleer Afkortings

’n handleiding oor die gebruik van afkortings met ’n lang lys voorbeelde

Alles Afrikaans EAT Taalleer Antonieme

’n handleiding oor antonieme woorde met die teenoorgestelde betekenis; ingesluit is ’n lang lys voorbeelde van antonieme wat algemeen verskyn

Alles Afrikaans EAT Taalleer Betekenisleer

’n handleiding oor betekenisleer van woorde; betekenisleer gaan oor ’n woord se spesifieke betekenis in ’n sin. ons gebruik dus sinonieme, antonieme, homonieme, homofone, polisemie, doeblette en paronieme om ons te help om woorde beter te verstaan en te onderskei

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Diere en hul Kleintjies

’n lys van soorte diere met hul toepaslike manlike en vroulike vorm, hul kleintjies en die woord vir so ’n steriele dier indien van toepassing

Alles Afrikaans EAT Taalleer Direkte en Indirekte Rede

’n handleiding oor direkte en indirekte rede; formaat en leestekens betrokke by direkte en indirekte rede; taalveranderinge by woordsoorte sluit in: voornaamwoorde, tyd-woorde, plek-woorde, voegwoorde en werkwoorde; taalveranderinge by tipes sinne sluit in: stel sin, bevel sin, uitroep sin en vraagsin; direkte en indirekte rede oefening met antwoorde

Alles Afrikaans EAT Taalleer Geskiedenis van die Afrikaanse Taal

’n handleiding oor die geskiedenis van taal en die ontwikkeling van die afrikaanse taal; invloed van die romeine; ooreenkomste tussen tale; indiese grammatika; verwantskap met oer-tale

Alles Afrikaans EAT Taalleer Homofone

’n handleiding met voorbeelde van homofone; homofone is woorde wat dieselfde klink maar anders gespel word en met ander betekenisse

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Homonieme

’n handleiding met voorbeelde van homonieme; homonieme is woorde wat dieselfde klink en gespel word, maar heeltemal verskillende betekenisse het

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Idiome

’n handleiding met meer as 140 bladsye oor idiome; idiome is uitdrukkings, gesegdes of spreekwoorde wat uniek is aan ’n spesifieke taal, streek of volksgroep en maak dikwels gebruik van figuurlike spraak; hier is ’n lys van idiome wat nuttig aangewend kan word by jou toesprake, opstelle en alledaagse taalgebruik

Alles Afrikaans EAT Taalleer Intensiewe Vorme

’n handleiding met voorbeelde oor intensiewe vorme; intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in die versterkende graad uitgedruk word; die doel van intensiewe vorme is om ’n sin of frase te versterk en meer effektief te maak

Alles Afrikaans EAT Taalleer Klanke van Voorwerpe

’n lys met klanke wat deur verskeie voorwerpe gemaak word

Alles Afrikaans EAT Taalleer Klanke wat Diere Maak

’n lys met klanke wat deur verskeie diere gemaak word

Alles Afrikaans EAT Taalleer Meervoude Deel 01

’n handleiding oor meervoude met voorbeelde; deel een fokus op meervoude waar die betekenis verskil of nie verskil nie

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Meervoude Deel 02

’n handleiding oor meervoude met voorbeelde; deel twee fokus op meervoude waar die afkappingsteken en agtervoegsel “s” of “e” betrokke kan wees asook algemene vangplekke waar geen afkappingsteken betrokke is nie

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Morfologie

’n handleiding oor morfologie met voorbeelde; woordvorming is die wyse waarop ’n taal woorde vorm en bou, dit word morfologie genoem; morfeme (voegsels / affikse); premorfeme (voorvoegsels / prefikse); postmorfeme (agtervoegsels / suffikse); metamorfeme (klinkerwisseling); verbindingsklanke; simpleks; kompleks; afleidings; samestellings; samestellende afleidings; bepaler en kern; afleidingsmorfeem; fleksiemorfeme (verbuiging)

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Paronieme

’n handleiding oor paronieme met voorbeelde; paronieme woorde is stamverwante woorde, dit beteken die vorm en betekenis verskil, maar daar is dikwels 'n ooreenkoms omdat die stamme dieselfde betekenis dra

Alles Afrikaans EAT Taalleer Persoonsname

’n handleiding oor persoonsname met ’n lang lys voorbeelde; persoonsname is ’n semantiese kategorie van naamwoorde wat afgelei is van ander naamwoorde of werkwoorde, hierdie woorde word gebruik om “tipe mense” te benoem

 

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Plekname

’n handleiding oor plekname met ’n lang lys voorbeelde; ’n pleknaam is ’n eienaam van ’n plek. dit sluit in ’n land, provinsie, streek, gebied, dorp, area ens. of selfs ’n doelgerigte gebou

Alles Afrikaans EAT Taalleer Samestellings Deel 01

’n handleiding met visuele voorstellings oor samestellings; samestellings is woorde wat gevorm word uit twee of meer basisse

Alles Afrikaans EAT Taalleer Samestellings Deel 02

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor samestellings; samestellings is woorde wat gevorm word uit twee of meer basisse

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Sinonieme

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor sinonieme; sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Teenoorgestelde Geslag

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor die teenoorgestelde geslag; afrikaans het die vermoë om die manlike en vroulike geslag aan te dui, sowel as die neutraal in sekere gevalle

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Trappe van Vergelyking

’n handleiding met ’n lys voorbeelde oor trappe van vergelyking; trappe van vergelyking is vorme van byvoeglike naamwoorde of bywoorde. dit kan drie vorme (of trappe) aanneem om die sterkte van die woord aan te dui. die drie trappe sluit in die stellende trap, vergrotende trap en oortreffende trap

Alles Afrikaans EAT Taalleer Tydbepaling

’n handleiding oor tydbepaling met ’n lys van terme wat gebruik word wanneer ons tyd bepaal

Alles Afrikaans EAT Taalleer Tydsvorme

’n handleiding oor tydsvorme; drie tydsvorme wat volgens ’n tydlyn bepaal kan word sluit in teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomende tyd; bywoorde van tyd, hulpwerkwoorde en werkwoorde speel ook ’n belangrike rol om die tyd aan te dui

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Vaste Uitdrukkings

’n handleiding met voorbeelde oor vaste uitdrukkings; Vaste uitdrukkings is sinne of frases wat ons in die algemeen sê

Alles Afrikaans EAT Taalleer Vergelykings

’n handleiding met voorbeelde oor vergelykings; vergelyking is vorms van beeldspraak wat ons alledaags gebruik; vergelykings maak duidelik gebruik van eksplisiete ooreenkomste tussen ’n spesifieke onderwerp en ’n ander totale onverwante onderwerp; vergelykings kan maklik uitgeken word met die woorde “soos” of “as”

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Verkleinwoorde

’n handleiding met voorbeelde oor verkleinwoorde; verkleinwoorde is ’n woordvorm wat dui op ’n kleiner vorm van ’n voorwerp; verkleining word deur agtervoegsels gevorm naamlik -ie, -jie, -tjie, -etjie, -pie en -kie; verkleining met die afkappingsteken

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Versamelname

’n handleiding met voorbeelde oor versamelname; versamelname (ook genoem versamelwoorde) is selfstandige naamwoorde wat ’n versameling of groepering aandui van dieselfde soort dinge; versamelname is altyd enkelvoudig alhoewel daar na ’n groep verwys word

Alles Afrikaans EAT Taalleer Wisselvorme

’n handleiding met voorbeelde oor wisselvorme; wisselvorme is woorde waar die spelling kan verskil, maar sonder ’n verskil in betekenis, m.a.w. ’n ’n alternatiewe vorm of variasie daarvan

 

Alles Afrikaans EAT Taalleer Woorde uit Ander Tale

’n handleiding met ’n lys van woorde en frases uit ander tale en hul betekenis; dit is belangrik om die betekenis van hierdie woorde te weet, aangesien dit in algemene gesprekke en geskrewe werk voorkom

Alles Afrikaans EAT Taalleer Woordeskat

’n handleiding van die ontwikkeling van die afrikaanse woordeskat; begrippe wat bydrae tot die ontwikkeling: erfgoed, leengoed, eiegoed, klanknabootsing, pleonasme (woordoortolligheid), argaïsmes (verouderde vorme), nuutskeppings (neologismes), volksetimologie, toutologie (stapelvorme), kontaminasie (taalbesmetting), analogie (mag van die voorbeeld), betekenisverandering

Alles Afrikaans EAT Taalleer Woordsoorte

’n handleiding met voorbeelde oor woordsoorte; woordsoorte sluit in: selfstandige naamwoord, lidwoord, byvoeglike naamwoord (adjektief), voornaamwoord, werkwoord, hulpwerkwoord, koppelwerkwoord, telwoord, bywoord, voorsetsel, voegwoord, tussenwerpsel

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Toesprake Riglyne Aanhalings van Bekende Mense

’n lys met aanhalings van bekende mense wat aangewend kan word vir toesprake

Alles Afrikaans EAT Toesprake Riglyne Gesegdes

’n lys met gesegdes wat gebruik kan word in toesprake; temas van die gesegdes is ingedeel in: geloof, hoe jy optree, hoe jy jou tyd bestee, glimlag, liefde en vriendskap

Alles Afrikaans EAT Toesprake Riglyne Onvoorbereide Toespraak

riglyne hoe om ’n onvoorbereide toespraak te benader; inleiding; inhoud; slot; hoe om ’n onvoorbereide toespraak te begin; moontlike onderwerpe om te oefen

Alles Afrikaans EAT Toesprake Riglyne Voorbereide Toespraak

riglyne hoe om ’n voorbereide toespraak te benader; inleiding; oorbruggingsparagraaf; hoofdeel; slot; nie-verbale aanbieding; verbale aanbieding

 

Voorskou Naam Beskrywing
Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Afskeidsboodskap

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak is ’n afskeidsboodskap vanaf iemand wat klaarmaak met skool en totsiens aan vriende se; positiewe uitkyk op die toekoms; hard werk aan jou loopbaan en lewe na skool

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Al Dra 'n Aap ’n Goue Ring

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor glans sterre soos sport helde, modelle, sangers en akteurs; hulle is ook net mense en elke oomblik van hul lewe glinster nie soos wat ons sien op foto’s nie

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Balanseer die Groepsdruk Gogga

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak gaan oor groepsdruk; positiewe boodskap om nie in te gee tot groepsdruk nie; kies die regte vriende en rolmodelle; waardes en beginsels

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Burgerskap Hê jou Land Lief

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is burgerskap; wat is die rol van jongmense in suid-afrika; hoe om ’n bydrae te maak tot jou land; diskriminasie, rassisme; politiek; ekonomie; wees lief vir jou land

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Die Media Manipuleer Marionette

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor die media sê, mag om mense te beïnvloed; media sluit in advertensies, tydskrifte, televisieprogramme en films; glans sterre; die gevare en die invloed daarvan op alledaagse mense se lewens

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Ek Wens Ek Was

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor die lewe van ’n aktrise en wat dit van iemand verg om suksesvol te wees in so ’n industrie; drama; toneelspel

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Feetjies

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema gaan oor fantasie; ’n meisie se idees oor feetjies en feetjieland teenoor haar pa wat realisties is en sê dat dit nie bestaan nie

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Glanspersoonlikhede

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema bespreek die illusie van glanspersoonlikhede teenoor die realiteit dat hulle ook net mense is

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Het SA en Afrikaans Nog ’n Toekoms

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die rol van afrikaans in suid-afrika en watter rol dit sal speel in die toekoms; afrikaanse musiek; afrikaanse feeste; afrikaanssprekendes oorsee; afrikaanse webtuistes

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Hoërskool op die Horison

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak deur ’n graad 7 laerskoolleerder wat die volgende jaar na hoerskool toe gaan; uitdagings en geleenthede; nuwe maats ontmoet

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Kan ek aan jou Selluliet Vat

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die temas van selfbeeld en selfaanvaarding vanuit die oogpunt van ’n tienermeisie; skoonheid, voorkoms en liggaam; puberteit; selluliet; andre le roux se boek kan ek maar aan jou selluliet vat; liefde vir jouself en liefde vanaf iemand anders

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Kersvader

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor kersvader; die kersfees en die tradisie om geskenke te gee

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Kompetisie en Kritiek

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak verduidelik dat wanneer jy deelneem aan ’n kompetisie jy kritiek sal kry; wanneer jy ’n fout begaan moet jy daaruit leer en jouself verbeter; moenie dat kritiek jou depressief maak nie

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Kultuur Brandmerk of Kunswerk

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak praat oor tatoeëermerke; tatoeëermerke is iets wat baie mense soos modeslawe najaag; mense wil hul status daardeur bewys; die valse illusie dat al die aardse besittings ons beter mense maak, maar eintlik meer skade kan berokken

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Kunstefeeste Blaas Nuwe Lewe in Afrikaans

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is die Afrikaanse taal; daar is skielik versksie kunstefeeste, nuwe musiek en toneelstukke in Afrikaans; die toekoms vir afrikaans is blink

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Moenie Verslaap in jou Drome

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se boodskap is dat jy nie moet verslaap in jou drome nie, wat beteken dat jy nie net kan droom om eendag iets te bereik nie, maar moet proaktief optree om jou drome te realiseer; jy moet uithouvermoë hê en nie opgee na ’n mislukking nie

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Morsjorse

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak handel oor besoedeling en die bewaring van ons omgewing en natuurskoon; daar moet wetgewing wees teenoor mense wat gemors rondstrooi

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Musiek

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor die krag van musiek; ’n kort geskiedenis van musiek en die toekoms vir musiek; verstaan ander musiek style en die merkwaardigheid daarvan

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde My Gunsteling Sport

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor om ’n sport te beoefen; atletiek; hekkies; olimpiese spele; oefening en harde werk om te wen

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde My Leef-kultuur is nou ’n Terapie-kultuur

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor die moderne samelewing wat so afhanklik geword het vir hulp, hetsy vanaf dokters of sielkundiges of self-help metodes; kwale duik links en regs op vir geen werklike rede; die gevaar wat pille inhou; dit het ’n obsessie geword en is modies dat iets moet fout wees met jou

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde My Maats

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat gaan oor maats; kinders het maats vir verskeie redes en speel en verkeer met ander kinders by verskeie plekke

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde My Taal het Versuur

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat bekommernis aanspreek oor die vermenging van afrikaans met engels

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde 'n Dag in die Lewe van die Voortrekkers

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat die lewe van die voortrekkers probeer skets

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Natuurbewaring

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek suid-afrika se natuurskoon en hulpbronne wat bewaar moet word teenoor besoedeling en vernietiging; hoe kan mens jou leefstyl aanpas om meer omgewingsvriendelik te leef

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Om die Wêreld in Drie Minute

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n lighartige toespraak vol verbeelding wat verskeie plekke om die wêreld uitbeeld uit die oë van die spreker; die slotsom is dat suid-afrika die beste plek in die wêreld is

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Om Kaalvoet te Loop is soos om die Internet te Besoek

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat handel oor tegnologie; tegnologie in ons alledaagse lewe is nie perfek nie, maar dis nie net nadelig nie; tegnologie is wonderlik as dit reg gebruik word; daar is soveel inligting beskikbaar oor die internet wat verskeie wêrelde vir jou kan oopmaak

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Oplossings

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak wat ’n oplossing vir ongelukkigheid verskaf; hoe om positief en gelukkig te leef; lag

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Pak ’n Kosblik

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; ’n toespraak oor ’n gesonde dieet vir kinders; hoe om ’n gesonde kosblik te pak

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Raar maar Waar

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is raar maar waar; die verhaal van die vrou op die pilaar, zamboanga, filippyne

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Skatte Val nie in jou Skoot nie

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is skatte; ’n mens moet hard werk vir enige sukses, insluitend finansiële sukses wat vir jou skatte kan koop, maar sekere skatte is meer kosbaar as geld

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Soen is Deel van My Kultuur

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is liefde; ons wys vir mekaar dat ons mekaar lief het deur te soen

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Status is die Posisie wat jy Dink Ander Mense Behoort te hê

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bevraagteken wat status werklik is

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Status Wie is nou Eintlik Belangrik

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se tema is status; ons raak baie keer vasgevang in die idee dat ons moet status hê; status kan geld, mag, invloed of aanhangers wees; status beteken nie veel die dag as mens doodgaan nie; leef jou lewe vir belangrike dinge, vir wie jy is as mens, nie wat jy het nie - dit moet jou status bepaal

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Tegnologie Kinders Speel Nog

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak neem die standpunt dat kinders nie ophou speel het toe tegnologie soos televisie en selfone in die prentjie gekom het nie; dit is goed vir kinders om te speel, om hul verbeelding te gebruik en die wêreld te verken; dit is wonderlik dat kinders steeds speel

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Tegnologie ’n Tweegesig Monster

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak erken dat tegnologie wonderlik is en vele voordele vir ons inhou, maar ons moet oppas want dit kan net soveel probleme veroorsaak as wat dit oplos

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Tegnologie

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die goeie kant van tegnologie en al die voordele wat dit aan ons verskaf

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Trots

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek hoe baie mense nie meer trots is op hul herkoms en familie nie, selfs nie meer trots is op hulself nie; trots het verander in hoogmoed; die lewe gaan vir baie mense net om eie gewin en dit is gevaarlik om so te leef

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Vriende

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak gaan oor vriende; wat beteken dit om ware vriende te hê; kies goeie maats en omring jouself met mense met goeie waardes

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Vroue Koop Grensloos

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek vroue se uitspattige koop gewoontes, maar is van mening dat dit voordelig is vir almal; vroue gee betekenis aan geld en hou die ekonomie aan die gang deur te koop

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Weet ek nog hoe om te Droom

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak se boodskap is dat dit is wonderlik om ’n dromer te wees in die wêreld; dromers is diegene wat nuwe vreemde uitvindsels maak; mens moet kreatiwiteit koester en jou drome uitleef, al is dit uitspattig

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Wie Boelie vir Wie

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak bespreek die ernstige saak van boelie op ’n lighartige manier; die toespraak neem die standpunt in dat dit nie altyd die rowwe ouens is wat die saggeaarde seuns afknou nie, die rolle kan soms omgeruil wees

 

Alles Afrikaans EAT Toesprake Voorbeelde Selfone

’n voorbeeld toespraak vir leerders; leerders kan die inhoud gebruik as ’n riglyn om hul eie toespraak te skryf en voor te dra; die toespraak praat oor selfone en die gevaar daarvan vir skoolkinders; selfone moet verbied word by skole

Development and Hosting: Resolve Technology Solutions

Design and SEO: Avelantis

© Copyright 2003 - 2024 ASP School Projects. All Rights Reserved.
No information or document may be duplicated, copied, distributed or sold, either in part or as a hole without the written permission of ASP School Projects.